– Vi har hatt opplegget med femårsklubb i mange år, og ser at ungene synes det er veldig stas. Ungene er veldig lærevillige i denne alderen, og nysgjerrigheten deres er indre motivert. Gjennom lek og daglige aktiviteter tilegner de seg lett ny kunnskap. Målet er å gjøre barna mest mulig rustet til skolestart, sier barnehageleder Britt Merete Hval. 

Trafikksikkerhet og miljøvern
På samlingene i Bjørneklubben jobber femåringene med ulike aktiviteter. Noen ganger står trafikksikkerhet på programmet. Gjennom spill, historier og oppgaver får barna lære om trafikksikkerhet og det å ferdes i trafikken. Andre ganger handler det om miljøvern.

– Vi er sertifisert som miljøfyrtårn, og det gjør at vi fokuserer litt ekstra på natur og miljø. Vi bruker et opplegg som heter Svanhild, og som i likhet med trafikksikkerhetsopplegget inneholder både spill, historier og oppgaver som handler om miljøvern, forteller arbeidsleder Kenneth Åmodt.

Tidlig start er viktig
Kommunalsjef for skole og barnehage, Anne Kari Thorsrud, forteller at det helhetlige opplæringsløpet for ungene begynner i barnehagen.

– Vi ser at det virker å begynne tidlig. Femåringene er veldig motiverte for læring, og de lærer gjennom lek og opplevelser. Det å lære nye ting gir dem gode mestringsopplevelser, noe som igjen gir inspirasjon til å lære mer, sier hun.

Ringsaker kommune har egne fagplaner for matte og engelsk i barnehagen, og alle barnehagene i Ringsaker jobber etter disse.

– Våre unger kan mer engelsk og flere begreper innen antall, rom og form enn det som er vanlig for barnehagebarn. Dette gir dem et fortrinn når de begynner på skolen, sier kommunalsjefen.