Førskolegruppa består av de 22 barna som begynner på skolen til høsten. Hver torsdag møtes de til skoleforberedende lek og aktiviteter. En av disse er skrivedans.

– Hver skrivedans har et tema som styrer musikken og bevegelsene. Økta starter med at ungene gjør bevegelser i lufta til musikken, og går over til at de tegner de samme bevegelsene med fargestifter på papir. Høyre og venstre hånd brukes samtidig og begge hjernehalvdelene aktiveres. Økta avsluttes med avspenning der ungene skal være mjuke som kokt spagetti, forteller barnehageleder Line Nordvik. 

Mestring og skriftspråk
I Bakkehaugen har de drevet med skrivedans i tre år og ser flere positive resultater.

– Det finnes ikke noe som er rett og galt, og oppgavene gir ungene mestringsfølelse. Når vi startet med denne gruppa i september kunne et fåtall skrive navnet sitt. Nå kan samtlige det. Vi ser også at flere gutter er opptatt av å tegne etter å ha deltatt på skrivedansen. Det er viktig for å utvikle skriftspråk og identitet, sier Nordvik. 

Tidlig innsats
Materiellet til skrivedansen er utarbeidet av skrivepedagog, skriftpsykolog og grafolog Ragnhild Oussoren-Voors. Skrivedans brukes som en del av skoleforberedelsene hos flere av barnehagene i Ringsaker. 

– Skrivedansen er en del av kommunens helhetlige satsing på tidlig innsats. Den motoriske treningen har en positiv effekt på konsentrasjon og kreativitet. Skrivedansen gir ungene lek og gode opplevelser samtidig som de trener opp skriftspråket sitt, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.