Ungdommene deltar med alt fra kunstutstillinger og metallband til visesang og filminnslag.

Valgfagprosjekt
Nytt av året er et pilotprosjekt på Brumunddal ungdomsskole hvor målet er å utarbeide et UKM-valgfag for 8. trinns elever for alle ungdomsskolene i Ringsaker. Derfor vil det i år være bortimot 60 åttendeklassinger engasjert i større og mindre oppgaver i forkant og under selve arrangementet, både på og bak scenen i alle ledd. UKM skal være et arrangement av og med ungdom. 

– Vi ønsker at Ringsakerungdommen skal få tilbake eierskapet til UKM, noe som dessverre har vært noe dalende de siste årene. Vi håper derfor at vi i år er på vei med det bl.a. gjennom prosessen med valgfagarbeidet, sier avdelingsleder for allmennkultur, Solbjørg Tveiten.

Nasjonalt konsept
UKM kan omfatte alt fra billedkunst, musikk, dans og teater til fotballtriks, akrobatikk, sjonglering og stand-up. Eller man kan delta bak scenen, i nettredaksjonen og som arrangør.

Det viktigste UKM-arbeidet skjer lokalt i hver kommune der det er kommunen selv som er arrangør. UKM er ikke ment som en konkurranse, men personer eller grupper kan likevel gå videre i et system på tre nivåer. Juryen skal i denne sammenhengen se etter originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Det er et mål å få frem bredden i de unges kulturuttrykk, og ikke nødvendigvis det som er mest populært. De som blir plukket ut av juryen går så videre til fylkesmønstringen, og kan deretter bli sendt videre til den nasjonale UKM-festivalen som vanligvis holdes i Trondheim. De som går videre (enten fra kommune- eller fylkesmønstringene) får stå på en større scene og treffe enda flere ungdommer de kan bli kjent med og lære av. Tilbudet om kurs og workshops øker også oppover i systemet. Årets fylkesmønstring blir på Os den 10.-12.april.