Hotellet skal ligge mellom E6 og Mjøsa, der Ringsaker kommune har driftstasjon i dag. Den 23 mål store tomta strekker seg fra båthavna til elva. 

– Hotellet skal åpne sommeren/høsten 2018, forteller Arthur Buchardt. 

I tillegg til hotell vil bygget romme boliger og næringslokaler. Området er allerede regulert til slik virksomhet, men skal nå detaljreguleres. 

Stor dag
Ordfører Anita Ihle Steen og rådmann Jørn Strand gleder seg stort over at hotellplanene nå realiseres. 

– Dette blir en viktig brikke i utviklingen av Brumunddal – en utvikling vi har strategier for og som vi tror vi bare har sett starten på, sier de. 

Hele området rundt det kommende hotellet vil transformeres til et attraktivt friområde de neste årene. Ambisjonen er å lage en urban sjøfront med blant annet Innlandets fineste strand og en attraktiv aktivitetspark. Strandområdene utvikles i samspill med de nye E6-eksponerte næringsområdene, og integrasjonen med sentrum forsterkes med den nye elvepromenaden og annen infrastruktur som nå gradvis kommer på plass i tiden fremover.