Det er generelt stor etterspørsel etter utleieboliger i Ringsaker. Kommunen mottar selv mange søknader om kommunal utleiebolig, men har ikke nok boliger til å imøtekomme alle som søker.  

– Vi ser nå på muligheten for å fremskaffe flere utleieboliger i et samarbeid med private boligutbyggere ved bruk av såkalte tilvisningsavtaler. Ved å inngå tilvisningsavtale med utbygger får kommunen tilvisningsrett til en andel av utleieboligene, sier assisterende rådmann Espen Hvalby.

Stort behov for flere utleieboliger
I løpet av en 3-års periode ønsker kommunen å inngå tilvisningsavtale for om lag 60 utleieboliger fordelt mellom Brumunddal, Moelv, og Furnes. Første del av prosjektet omfatter 35 utleieboliger i Brumunddal sentrum. Målgruppa for tilvisningsavtale er personer som søker bistand fra kommunen for å få leid bolig.
 
– Vi ønsker å ta i bruk flere virkemidler for å fremskaffe nok utleieboliger. Tilvisningsavtale er et nytt virkemiddel for å dekke etterspørselen etter utleieleiligheter i Ringsaker. Dette kan også være en mulighet for private utbyggere til å realisere og igangsette sine prosjekter, forteller Hvalby.
 
Ringsaker kommune har hentet inspirasjon og erfaring fra Oslo kommune og Hamarøy kommune i Nordland hvor de har hatt god erfaring med dette.
 
Grunnlån fra Husbanken
Avdelingsdirektør i Husbanken, Per-Erik Torp, orienterte om deres tilnærming til tilvisningsavtaler.
 
– Utbygger kan motta grunnlån med gunstige rente- og avdragsbetingelser fra Husbanken. Grunnlånet har inntil 50 års nedbetalingstid og ingen risikopåslag. Grunnlån gis for inntil 80 prosent finansiering, sa Torp.
 
Kommunen vil annonsere muligheten for tildelingsavtale etter påske.