– Best mulig læringsutbytte hos elevene forutsetter god klasseledelse og høy kvalitet på lærerens undervisning. Vi er veldig glade for at det er så mange lærere som ønsker å videreutdanne seg. Elevene er de som får den største gevinsten av denne innsatsen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Satser på kompetanse
Siden oppstarten i 2009 har Ringsaker kommune brukt 5,4 millioner kroner i tillegg til statlige midler for å tilby kompetanseheving for lærerne. Mattelærer Lars Ole Godager Tveter er midt i et videreutdanningsløp innen matematikk. Han setter stor pris på muligheten til kompetanseheving, og mener det styrker hans evner som lærer. 

– Jeg gikk ut fra lærerhøgskolen for bare sju år siden, men føler at jeg fortsatt har mye å lære. Blant annet baserer mye mer av det vi lærer nå på videreutdanningen seg på forskning enn det som var tilfelle da jeg var lærerstudent. Jeg synes det er veldig interessant å høre om hva forskningen viser at fungerer, for så å teste det ut i klasserommet og se at det faktisk virker, sier han.

Gode relasjoner
Blant annet har synet på lærerens rolle endret seg i forhold til tidligere. Forskning viser at lærerens relasjon til eleven og klassen har stor betydning for læringsutbyttet, og relasjonsbasert klasseledelse har større fokus nå enn før.

– I dag er begrepet "læringsleder" noe som brer om seg. Læring er en aktivitet som skjer hos den enkelte elev, og lærerens rolle blir mer å være veileder og leder for den aktiviteten.  

Kunnskap må implementeres
Ved Brumunddal ungdomsskole er det fokus på å bruke den kompetansen som lærere i videreutdanning tilegner seg videre i lærerkollegiet.

– Det er viktig for oss at ikke kunnskapen stopper opp hos den som følger videreutdanningsløpet. Derfor fokuserer vi på å implementere den kompetansen Lars Ole får gjennom studiet i matematikkseksjonen, sier assisterende skoleleder Tommy Mikkelsen.

Resultatene viser at elevene lærer bedre gjennom de nye metodene, og elevene gir uttrykk for at de trives bedre med denne måten å jobbe på.

– Som lærer er det veldig stort når elever som tidligere har slitt i faget gir uttrykk for at de synes det er morsomt. Da føler man at man har lyktes, sier Lars Ole Godager Tveter.