Bakgrunnen for temaet var regjeringens ønske om å øke matproduksjonen og bedre økonomien for bonden. Deregulering av landbruket er et av virkemidlene som ønskes innført for å oppnå dette.

Mer risiko
Christian Anton Smedshaug fra Agrianalyse orienterte om situasjonen i det danske landbruket – som er et av de mest deregulerte i Europa, mens Håvard Bjørgen fra Sparebanken Hedmark presenterte utfordringer banken ser ved større enheter og mer AS i landbruket. 

– Investeringene i landbruket vil bli større. For oss handler det om å satse på de riktige bøndene. Vi må ta risiko i de riktige tilfellene. Da er bondens erfaring og tidligere prestasjoner viktig, sa Bjørgen.

Erfaringsdeling
På scenen stod også gårdsbrukerne Helge Bjugstad fra Brøttum og Ole Morten Houmb fra Veldre. Bjugstad delte sin historie om hvordan han gikk fra forpakter til å kjøpe gård og bygge et moderne fjøs, mens Houmb fortalte om hans reise fra 88.000 melkekvoter i 1991 til 400.000 nå i dag.

Siste mann på talerstolen var landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberget, som oppsummerte innleggene og trakk de inn i en politisk sammenheng.

Landbrukstinget arrangeres av landbrukskontoret i Ringsaker kommune, Strand Unikorn AS, Tine Øst, Nortura, Bondelagene og Bonde- og småbrukarlaget i Ringsaker.