Baksetersveen gleder seg til å ta fatt på 12 uker på Ringsaker bo- og aktivitetssenter i Moelv. 

– Det kribler i magen når jeg tenker på første arbeidsdag. Jeg har ei mor i omsorgsyrket og har blitt inspirert av henne. Jeg ønsker å bli helsefagarbeider for å kunne bidra til at de eldre får gode dager på sykehjemmet, forteller Kris Andreas Baksetersveen. 

Over 80 søkere
«Menn i helse» tilbyr et komprimert utdanningsløp for menn som ønsker fagbrev og fast stilling som helsefagarbeider. Målgruppen er menn i aldersgruppen 26 – 55 år som er arbeidssøkere og som har økonomisk støtte fra NAV.

– I Hedmark var det over 80 søkere til prosjektet. 28 av disse fikk tilbud om plass og skal ut i 12 ukers praksis som helserekrutt. Etter 12 uker vil de 20 best egnede og motiverte kandidatene få tilbud om sommerjobb og videre utdanningsløp, forteller fylkeskoordinator Svein Vik.

Prosjektet er positivt både for helserekruttene, de ansatte på sykehjemmet og for brukerne. Helsevesenet opplever et stort behov for utdannet helsepersonell, og beregninger viser at det vil mangle 57.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2035 i Norge. I dag er kun én av ti ansatte i tjenesten menn, og potensialet for å øke andelen er betydelig. 

Gullbillett
Rekruttperioden ble sparket i gang med et kickoff i Hamar kulturhus 9. april. Der fikk helserekruttene utdelt t-skjorte og id-kort, hilse på kolleger og veiledere fra sykehjemmene og høre helserekrutten Rolf dele sine erfaringer. 

– Tenk å få gå på jobben og hjelpe mennesker, fy flate det er bra. Dette er en gullbillett – ta godt vare på den, lær mest mulig, spør mest mulig og vær ydmyk og fremoverlent, rådet han. 

I Ringsaker skal helserekruttene jobbe på Brumunddal bo- og aktivitetssenter og Ringsaker bo- og aktivitetssenter.