Fra og med 1. januar 2016 er det et krav om at alle kommuner skal ha et øyeblikkelig hjelp-tilbud (ø-hjelpstilbud) på plass, enten selv eller i samarbeid med andre. 

Allerede i drift
Ved Kommunalmedisinsk senter har Ringsaksokninger som bor fra Rudshøgda og sørover hatt tilbud om ø-hjelpsplasser i nesten to år allerede. 

– Vi har svært gode erfaringer, og synes det har fungert veldig greit. Med denne avtalen dekker vi det samme tilbudet for innbyggerne i Stange og Løten, sier leder for Kommunalmedisinsk senter, Jan Robin Manstad.

Innbyggere nord for Rudshøgda har et tilsvarende tilbud ved Lillehammer helsehus.

Krever kompetanse
Et tilfredsstillende ø-hjelpstilbud forutsetter at man har kompetent bemanning på plass hele døgnet, hele uka. Ved Kommunalmedisinsk senter er det høy faglig kompetanse, med en solid bemanning både med tanke på leger og sykepleiere. 

– Det ville være vanskelig for en liten kommune som Løten å etablere en slik enhet med høy kompetanse døgnet rundt. Jeg synes det er fint at vi har kunnet inngå et samarbeid med Ringsaker om ø-hjelpsplasser, og at det gir en god trygghet for innbyggerne våre, sier kommunalsjef Toril Hafslund Fossum i Løten kommune.

Leger henviser
Ø-hjelpsplassene skal brukes for pasienter som er for sjuke til å være hjemme, men som ikke har behov for spesialisttjenestene ved et sykehus. Det er fastleger eller legevaktsleger som skriver inn pasienter til ø-hjelpsplasser i stedet for sykehus.

– Eksempler på pasienter som kan skrives inn her er pasienter med infeksjoner som trenger intravenøs behandling, KOLS-pasienter, pasienter med diabetes osv. I utgangspunktet reiser de fleste hjem etter 72 timer, men det er også noen som blir dårligere og som legges inn på sykehus, noen får korttidsplass eller kommer inn på rehabilitering før de får dra hjem igjen, forteller Manstad. 

Folk flest skal med andre ord gjøre som de alltid har gjort før - ved sykdom skal man kontakte fastlege, legevakt eller ringe 113, og så er det opp til legene å vurdere om det er behov for videre behandling og hvor man skal få det.