Etter planen skal badebingen være ferdig til 1. juni. 

Mer tilgjengelig
Via rampen kan både rullestolbrukere og andre som ønsker en trygg og enkel tilgang til vannet komme seg ned i badebingen. En badebinge er en slags universelt utformet badebrygge som passer både for bevegelseshemmede og barn.

– På denne måten kan bevegelseshemmede ha mulighet til selv å kunne ta seg et bad uten å være avhengige av hjelp fra andre. Badebingen vil ha sittebenker både over og under vann, og vil dermed være med på å berike badeopplevelsen for flere av gjestene på stranda, mener teknisk sjef Per Even Johansen.  

Perle for alle
Arbeidene som gjøres på Jessnes er et ledd i ferdigstillelsen av det opprinnelige prosjektet. Jessnesstranda har blitt veldig populær, ikke minst blant barnefamilier. 

– Jessnesstranda er en perle som vi er veldig stolte av. Det er derfor ekstra gledelig at vi nå også kan gjøre området tilgjengelig for enda flere brukergrupper, sier rådmann Jørn Strand.