Helsestasjon for ungdom betjenes av lege og helsesøstre. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle ungdommer i Ringsaker, og det trengs ingen henvisning for å oppsøke helsestasjonen. 

Fokus på prevensjon
Ungdommene i kommunen benytter seg flittig av tilbudet. Helsestasjon for ungdom har økt fokus på forebygging av uønskede graviditeter og seksuelt overførbare infeksjoner. 

– Vi driver prevensjonsveiledning, og rekvirerer forskjellige typer prevensjonsmidler. Vårens nyhet er at helsesøstre tilknyttet helsestasjon for ungdom i Brumunddal nylig ble sertifisert til å legge inn p-stav, som regnes som markedets sikreste prevensjonsmiddel, forteller helsesøster Synnøve Høgetveit. 

Videre tilbys ungdommene testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, da spesielt med tanke på klamydiainfeksjon. 

Psykisk helse
– Vi får henvendelser om det meste innen helserelaterte spørsmål, og vi har høyt fokus på helseopplysningsarbeid. Mange av samtalene med ungdommene er også relatert til psykisk helse. Det kan for eksempel være ungdommer som sliter med varierende grad av spiseproblematikk, dårlig selvbilde, angst, depresjon, rus og så videre. Ingenting er for stort eller for lite å komme med, understreker Høgetveit.