Stolpejakt er et gratis trim- og orienteringstilbud i regi av Ringsaker Orienteringsklubb og Ringsaker kommune. Totalt 20 stolper er satt ut i Brumunddal og Moelv. Avstanden mellom stolpene i hver by er slik at du kan gå eller sykle mellom dem.

– Det er en fin måte å bli kjent i byene våre på. Brosjyre med kart og turkort kan hentes hos kommunens servicesenter. Den er også delt ut til alle elevene i Ringsaker, forteller Wenche Enge.

Konkurranse
De som registrerer alle 20 postene på www.turorientering.no eller sender inn turkortet med klipp fra alle postene, er med i trekningen av et  gavekort på sportsutstyr. Barn og unge til og med 16 år som har registrert alle postene deltar også i en ekstratrekning om kompass.

Stolpesesongen varer fra 10. mai til 30. september.