– Friluftsliv og utskifting av PCB-holdig lysarmatur i lysløyper er prioritert høyt opp, og det er veldig fint at så mange av søknadene om støtte til anlegg i Ringsaker har blitt innvilget, sier Line Kongssund, som er avdelingsleder for idrett, friluftsliv og folkehelse.

Ny frist
Fra og med i år vil fristen for å søke om spillemidler være 1. juli, dette er spesielt viktig for nye prosjekter.  Ettersending av vedlegg og fornying av søknader skal gjøres innen 1. september.

– Det som er spesielt i Ringsaker i forhold til andre kommuner er at det gis en egen kommunal andel til alle spillemiddelstøttede anlegg. Det vil si at anlegg som får innvilget spillemiddeltilskudd også blir tildelt støtte fra kommunen, som da kommer i tillegg til den statlige spillemiddelandelen. Dette gir en noe lengre saksbehandlingstid, samtidig som det også gir muligheten for større tilskuddsbeløp, sier Kongssund.

Prioriteringer
Det er Ringsaker idrettsråd som prioriterer alle innkomne spillemiddelsøknader.

– Vi tilstreber en mest mulig rettferdig prioritering av søknadene, basert på behov og godkjent søknad. Alle søknader er like viktige, men vi prioriterer barn og unge samt samarbeidsprosjekter, sier leder i idrettsrådet, Arnfinn Nes.

Følgende anlegg i Ringsaker har fått innvilget spillemidler for 2015:

  1. Åsmarka IL, PCB sanering lysløype
  2. Ring IL, PCB sanering lysløype
  3. Næroset IL, PCB sanering lysløype
  4. Mesnali Skilag, PCB sanering lysløype
  5. Mjøsa Speedwayklubb, sikringsvant
  6. Ringsaker kommune/Brøttum skole, flerbrukshall
  7. Sjusjøen langrennsarena, tursti rundt Sjusjøvannet 
  8. Ringsaker kommune/Hempa skole, liten skatepark (nærmiljøanlegg)