Den nye brygga ble offisielt åpnet av ordfører Anita Ihle Steen onsdag 20. mai. 

– Her har folk gått i land i over 1000 år. Den nye brygga er en viktig brikke i helheten, sa ordføreren.  

Brygga har fått 15 gjestebåtplasser og et amfi med sitteplasser som også kan brukes til arrangementer. Hele havneområdet er opprustet og universelt utformet, og det er gode fiskemuligheter fra kaia. 

Lokalt engasjement
Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med miljøet på Tingnes. 

– På grunn av at kommunen står på har det skjedd veldig mye bra på Nes de siste årene, sa Bente Ekeberg Bodin fra Tingnes Spiseri under seremonien. 

Både Bodin og Per Kristian Taug fra Venner av Tingnes Kulturhus tror brygga er viktig for videre vekst på Nes og Helgøya. 

– De siste årene har tilstrømningen av lokale og langveisfarende gjester vært stor. Potensialet er enda større. Det må vi utnytte, mente Taug. 

Satser på Tingnes
Den nye brygga er et av flere tiltak og initiativ på Tingnes de siste årene. 

– Kulturhuset er rustet opp,  pumpehuset har fått et informasjonspunkt, Tingnes er definert som turistmål, Spiseriet er en sentral aktør og arena for arrangementer og Infoteket er etablert og har status som turistkontor under Hamarregionen Reiseliv, fortalte ordføreren. 

Det jobbes nå med en ny reguleringsplan for Tingnes som ser på videreutvikling av området. 

–  Ønsket er økt tilgjengelighet, bedre funksjonalitet og gode parkeringsløsninger, sa rådmann Jørn Strand.