– Jeg er så utrolig heldig som har et gjeng med fantastiske medarbeidere som har valgt å jobbe med arbeidsmiljø og fag. En kombinasjon som jeg anser som viktig for å skape resultat begge veier, sier avdelingsleder Lillian Dahlseng.

Det er NAV Arbeidslivssenter Hedmark som har tildelt prisen.

Systematisk arbeid
Et godt systematisk og målrettet arbeidsmiljøarbeid ligger til grunn for tildelingen av arbeidsmiljøprisen.

– Det er godt partssamarbeid mellom ledelse, verneombudene, tillitsvalgte og førstesykepleier, sier Anne Margaret Hauge fra NAV, som overrakte prisen. I tillegg har man vært flinke til å involvere NAV Arbeidslivssenter ved behov. Det er også aktive verneombud på avdelingen. De har utviklet en egen medarbeiderundersøkelse som skal understøtte arbeidsmiljøarbeidet over tid.

Inkludering
Ifølge NAV er avdelingen god på inkludering. De har tatt godt i mot mennesker som har vært på arbeidspraksis gjennom NAV, og viser stor grad av inkluderingskompetanse i samarbeidet med Storhamar videregående skole. 

– De gir en systematisk arbeidspraksis til elevene som utdanner seg til helsefagarbeidere, sier Hauge i NAV.