Hotellet skal bli et fyrtårn for Brumunddal og et utstillingsvindu for næringslivet i Ringsaker. 

– Kjernen i hotellet er limtre fra Moelven Limtre, deler av taket skal være fra Ringsaker Takelementer, trevarer fra Ringsaker Almenning og Södra og parketten fra Parkettpartner. Mer kortreist blir det ikke, konstaterer Buchardt.

Han presiserer at han så langt bare har kontaktet Moelven Limtre om byggeprosjektet. 

Miljøambisjoner
Buchardt har ambisjoner om at bygget skal være et nullenergibygg og produsere minst like mye strøm som det bruker. Det skal skje i nært samarbeid med Enova og Eidsiva. I tillegg til hotell skal bygget bestå av kontorlokaler og leiligheter. 

– Vi er avhengige av å leie bort cirka halvparten av kontorlokalene og selge halvparten av leilighetene før byggestart. Leilighetene vil være på mellom 70 og 120 kvadratmeter. Siden dette er på det mest attraktive stedet i verden og vi har et veldig fint bygg regner vi med at det går greit, sier Arthur Buchardt. 

Flere byggetrinn
Mens det første byggetrinnet består av hotellet Mjøstårnet, skisserer Buchardt et byggetrinn to han kaller Mjøsparken. Mjøsparken består av tre lavere leilighetsbygg og blir en viktig del av Strandsagområdet. Buchardt har også meldt seg på Ringsaker kommunes pågående anbudskonkurranse om å bygge basseng i Brumunddal. Bassenget er tegnet inn mellom hotellet og leilighetene i byggetrinn to, og vil eventuelt bli et tredje byggetrinn. 

Totalt er hotellet på 8000 kvadratmeter og har en prislapp på om lag 450 millioner kroner uten basseng. Planen er at det skal stå ferdig høsten 2018. 

– Dette hadde jeg ikke gjort noe annet sted enn i Brumunddal. Her bygger jeg med både hjerte og hjerne, konstaterer Arthur Buchardt. 

– Helt fabelaktig!
Ordfører Anita Ihle Steen og rådmann Jørn Strand er svært fornøyde med skissene de har fått presentert. 

– Her er det tatt høyde for tusenårsflom, næringslivet vårt blir synliggjort og vi får et fantastisk bygg i et området vi vil skal synes. Jeg er fryktelig glad for det jeg ser. Dette er helt fabelaktig, sier ordføreren.

Reguleringsplanen for området skal politisk behandles og ut til offentlig ettersyn til høsten. Formålet med området er allerede sirklet inn gjennom E6-planen. 

– Dette er et «once in a lifetime»-prosjekt. Det er naturlig at det vektlegges av alle instanser som skal behandle planen, sier rådmann Jørn Strand. 

Se film av Mjøstårnet her: