Rådmann Jørn Strand orienterte om status i de kommunale tjenestene og oppfordret til å holde stø kurs. 

– Vi er nødt til å holde ei aktiv linje og selv ta grepene for å styre utviklingen. Vi må stå ved og bygge videre på strategien, og vi må finne den gode balansen mellom velferd og vekst. Av og til må vi også våge å si nei, rådet Strand. 

Ringsaker kommune hadde et netto driftsresultat i 2014 på 3,8 prosent, en arbeidskapital på 45,6 prosent og netto lånegjeld på 54,9 prosent. Det er gode tall sammenliknet med mange andre kommuner. Likevel har Ringsaker kommune et foreløpig salderingsbehov på kr. 14,5 millioner i 2016.

Store investeringer
I inneværende økonomiplanperiode investerer kommunen i nytt skolebygg og svømmebasseng i Moelv, Mørkved skole blir rehabilitert og nybygd, det bygges nytt avlastningssenter, og det bygges ny skole på Stavsberg.  

– Budsjettet for de neste fire årene er et budsjett for gjennomføring. Nå er det viktig at vi gjennomfører de investeringer på skole og svømmebasseng som er vedtatt, og at vi ikke binder oss til større nye skoleinvesteringer før vi er i mål med Stavsberg skole, sa rådmannen. 

Stavsberg skole bygges for 420 elever med mulighet for økning opp til 630. Skolen er budsjettert til 264,5 millioner kroner og skal stå ferdig i 2019. 

Jørn Strand rådet også politikerne til å legge opp til et lavere investeringsnivå etter utbyggingen av Stavsberg skole.