De nyutdannede jobber innen demens, psykiatri, boliger for utviklingshemmede og på sykehjem. 

– Det vært en fantastisk reise der vi har lært mye om temaene rus og psykiatri, men også om oss selv. Vi har lært hvordan man samarbeider for å få et godt resultat, forteller studentene. 

I følge hovedlæreren for utdanningen, Gerd Karin Nylund, har studentene vært aktive og interesserte. 

– Nå står de godt rustet til å bidra for å yte gode tjenester for dem som har behov for det, sier Nylund.