I Ringsaker er det et stort antall kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som har høy verdi, både i lokal, regional og nasjonal målestokk. Disse skal nå samles i en egen kulturminneplan for kommunen.

Ønsker innspill
– Det vil bli foretatt registreringer i sommer, og vi tror at mange av våre innbyggere sitter på verdifull kunnskap om kulturminner som kan være viktige å registrere og sikre for ettertida, mener Kittelsrud.

Innbyggerne inviteres derfor til å komme med sine innspill på hva de mener er viktig å sikre for ettertida enten på kommunens facebookside, på telefon eller på e-post.

Prioriterte tema
En har valgt å prioritere noen konkrete tema i første omgang. Dette dreier seg om kulturminner i byer og tettsteder, naturressurser med prioritet på landbruket, ferdsel og kommunikasjon, industri og håndverk samt annet som er viktig for kommunens historie.

– Vi ønsker å fokusere på kulturminner som forteller oss om kommunens utvikling helt fram til vår tid. Her kan alt fra skogskoier og husmannsplasser til store gårdsmiljø eller enkeltbygninger være interessante. Det kan også være interessant med gjengrodde gutuer, fløtningsdammer, bruer og så videre, sier plansjefen. 

Også bygninger av nyere dato kan registreres dersom man mener at de er av spesiell betydning for utviklingen av Ringsaker. 

Tidligere registreringer
Det er god oversikt over kulturminner som er eldre enn fra 1537, og som er automatisk fredet. For noen år tilbake ble det også gjort en registrering av bygninger som er bygd før år 1900, men deler av materialet er ufullstendig og ikke oppdatert.

– Hus kan ha forfalt, være ombygd eller revet siden forrige registrering ble gjort. Derfor har vi behov for å kvalitetssikre og systematisere den kunnskapen vi allerede har om kommunens kulturminner, sier Kittelsrud. 

Agnethe Jovall fra Brumunddal studerer kulturminneforvaltning ved NTNU i Trondheim. Hun har fått sommerjobb i planseksjonen for å bistå i arbeidet med kulturminneplanen.