Gerontologi er studien av aldringen i et utviklingsperspektiv.

– I gerontologien er begrepet aldring ikke bare knyttet til alderdom. Vi eldes jo fra den dagen vi blir født, og gjennom dette studiet tilnærmer man seg til aldring i et livsløpsperspektiv, sier Marit Sjørengen, som er ansatt som fagkonsulent i demensenheten. 

Kompetansesatsing
Ringsaker kommune har gode løsninger for ansatte som ønsker å få økt egen kompetanse innen sitt arbeidsområde. Både Moen og Sjørengen har fått god støtte fra arbeidsgiver for å kunne gjennomføre masterstudiet på deltid.

– Kommunen har gitt både permisjon og stipend til studiet. Det har gjort det mulig for oss å ta masteren på deltid, og vi er utrolig stolte og glade for at vi på denne måten kan bidra til å heve statusen på eldreomsorgen, sier Ane Wenche Moen, som er leder for demensenheten. 

Tverrfaglig arbeid
Gerontologi er ikke en selvstendig vitenskapelig disiplin, men baserer seg på tverrfaglighet og flerfaglighet.

– Det å kunne jobbe og tenke tverrfaglig er veldig viktig i et så komplekst fagfelt som eldreomsorg er. Med bakgrunn som henholdsvis sykepleier og vernepleier har Ane Wenche og jeg hvert vårt utgangspunkt, noe som gjør at vi klarer å se problemstillinger fra flere vinkler. Det er en stor styrke i vårt arbeid, mener Sjørengen.

Totalt ti studenter fullførte mastergraden ved HiG.