Det var leder av omsorgskomiteen, juryleder Janne Torp som delte ut prisen.

– Det å være mor er per definisjon omsorg. Omsorg 24 består av ni omsorgsfulle mødre som er på jobb 24 timer i døgnet for sine barn med ulike funksjonshemminger. De har også dannet et nettverk der de viser omsorg for og støtter hverandre. Juryen har særlig merket seg nettverket, fellesskapet og at Omsorg 24 gjør en felles innsats for hverandre som gjør at de mestrer situasjonen bedre. Dette er en verdig vinner, sa juryleder Torp. 

Omsorg 24 har eksistert i 13 år.