– Så godt som en fulltallig bilbransje er samlet på torget på lørdag. Det er første gang vi har arrangert noe slikt her i Ringsaker, og det er veldig morsomt at oppslutningen er så god, sier kultursjef Asle Berteig.

Berteig er konferansier under showet der bilene skal presenteres. Det blir også mulig for publikum selv å studere hver enkelt bil, samt å prate med forhandlerne.

Bransjen positiv
Sveinar Kristiansen fra Møller Bil Hamar er blant samarbeidspartnerne under utstillingen, og han er veldig positiv til at Ringsaker kommune har tatt initiativet til et slikt arrangement.

– Dette er bra tiltak mot en stor bransje. Hovedtyngden av de 15 utstillerne er lokalisert i Ringsaker, forteller han.

Til tross for at mange har ferieavvikling på denne tiden var forhandlerne veldig positive til å stille med sine biler. 

– Faktisk var interessen så stor at vi ble nødt til å begrense antall biler som hver enkelt utstiller fikk vise fram, sier Kristiansen.

Viktig for mange
Kultursjefen mener bildagen kan appellere til et bredt publikum, og har håp om mange besøkende på torget på lørdag.

– Bil er noe som interesserer mange. Det er knyttet sterke følelser til bil, og for mange er bilen utrolig viktig. Dersom dette blir en suksess i år, ser jeg ikke bort fra at arrangementet kan gjøres enda større neste gang, for eksempel ved at man tar større deler av sentrum i bruk, mener Berteig.

Allsidig torg
Siden åpningen av torget i november 2013 har det etablert seg som et populært samlingssted. Torget har vært arena for alt fra beach håndball og rockekonserter til reiselivsmesse og iskunst, og kultursjefen synes det er veldig gøy at man nå også kan by på bil på torget. 

– Jeg synes det er fint at torget har en så allsidig bruk, og jeg er veldig glad for at vi har fått til denne bildagen. Og så synes jeg det er morsomt at vi kan legge til rette for kontakt mellom bilbransjen og kjøperne deres, avslutter Asle Berteig.