Rådmann Jørn Strand synes det har vært en fantastisk utvikling i kommunen det siste året. 

– På ett år har vi fått 518 nye arbeidsplasser i Ringsaker. Det er en enorm utvikling som vi er svært godt fornøyd med. Dette viser at næringslivet vårt ser muligheter og at vår satsing på å tilrettelegge for næringsutvikling, blant annet gjennom tilgang på attraktive næringsarealer, er riktig. God tilgang på arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å øke tilflyttingen, og det er gledelig å kunne vise til disse resultatene, sier han.  

Tradisjonelle og nye næringer
Totalt 518 flere var i arbeid i Ringsaker i 2014 sammenlignet med i 2013. Den største veksten kom i antall ansatte i industrien, spesielt innenfor næringsmiddelindustrien og treindustrien. 

– Dette er tradisjonelt tunge næringer i Ringsaker som over flere år har hatt nedgang i sysselsettingen, og derfor er det gledelig at de nå er i vekst. Det er også spennende å konstatere at vi har hatt en betydelig vekst innen IKT-bransjen, sier næringssjef Hermod Østberg.

Beliggenhet gir vekst
Antallet sysselsatte innen forretningsmessig tjenesteyting har også økt betydelig. Herunder ligger bransjer knyttet til eiendomsdrift, utleie og vakttjenester. 

– I tillegg ser vi at vi har hatt stor vekst innen transport- og lagervirksomheter. Ringsaker har en sentral beliggenhet, noe vi vet er avgjørende for at mange bedrifter innen logistikk og transport er etablert hos oss, sier Østberg.