Byggdrifterfag er et nytt lærefag som bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. For første gang er det altså mulig å ta fagbrev i vaktmesterfaget. 

Krever kompetanse
Flesteparten av de påmeldte vaktmesterne har vært ansatt i kommunene gjennom mange år, og har lang erfaring med arbeidet. Samtidig mangler de formell kompetanse på området.

– Byggdrifteren har ansvaret for å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på en best mulig måte. Dagens bygg er sammensatte og har mange integrerte systemer, og det kreves bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet på en god måte, sier HMS-rådgiver Hilde Arnesen i Ringsaker kommune.

Samarbeid
Utdanningstilbudet gis av Ringsaker  og Stange kommune i samarbeid med Ringsaker videregående skole og Senter for voksnes læring ved Storhamar videregående skole.

– Ringsaker videregående vil være faglig ansvarlig for teoriundervisningen, som skal foregå på kveldstid hver 14. dag. Det er totalt 100 undervisningstimer. Parallelt med den teoretiske opplæringen vil deltakerne også få kjennskap til hvordan anlegg og tekniske anretninger fungerer i praksis i sitt daglige arbeid, sier Arnesen.