305 personer flyttet til kommunen i løpet av april, mai og juni. Dette er det høyeste antallet tilflyttinger som er registrert i andre kvartal i Ringsaker. I samme periode flyttet 235 personer ut av kommunen, slik at netto innflyttingstall for andre kvartal var på hele 81 personer.  Det ble født 61 barn mens antall døde er 79, noe som gir et fødselsoverskudd på -18. 

Vekst på flere områder
Vekst i folketallet er en av mange indikatorer på at det går bra i Ringsaker om dagen. Det er også vekst i arbeidsplasser, bolig- og hyttebygging og i varehandelen.

– Dette er en befolkningsvekst vi er godt fornøyd med. Samtidig er det en svært god utvikling i antallet arbeidsplasser i Ringsaker. Det er stor fart hva gjelder bygging av hytter og boliger. Omsetningen i varehandelen har økt kraftig. Og nå ser vi altså igjen god vekst i folketallet. Alt i alt vil jeg si at det er god stemning og godt driv i Ringsaker om dagen. Vår ambisjon er jo å være en motor i arbeidet for vekst i regionen, sier rådmann Jørn Strand.