I løpet av fire år får dermed elevene 152 timer ekstra med undervisning i både engelsk og matematikk.

Dybde gir forståelse
Økningen i timetallet inngår som ett av flere tiltak som er satt i verk de senere årene for å øke elevenes læringsutbytte, spesielt innenfor matematikkfaget. 

– Med en time mer undervisning i matematikk i uka blir det mulig å gå mer i dybden, noe som vil gi økt læring for elevene, sier Anne Kari Thorsrud.

Systematisk innsats
De senere årene er det satt inn en rekke tiltak for å gi økt læring i Ringsakerskolen, og innen matematikk jobbes det målrettet helt fra barnehagen for å gi barna et best mulig utgangspunkt for læring i skolen.

– Samtlige kommunale barnehager, i tillegg til noen av de private barnehagene, har deltatt i prosjektet «Antall, rom og form». I fjor lanserte vi vårt program for systematisk regneopplæring på 1.-4. trinn ved alle barneskolene våre, og vi styrker lærernes profesjonelle utvikling gjennom arbeid i lærende nettverk, forteller Thorsrud.