TIUR er et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode ble TIUR implementert i ordinær drift fra 2014. Målet er å forebygge at ungdom i alderen opp mot 24 år utvikler avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidlene er tidlig intervensjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak.

– Håndboken er utarbeidet for å sikre videreføring av prosjektets metodiske tilnærming i det rusforebyggende arbeidet i Ringsaker. Erfaringene som beskrives vil også kunne være til nytte for andre kommuner i deres forebyggende arbeid, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Les håndboken her (PDF)

Ønsker du å motta håndboken på papir?
Fyll ut skjemaet under, så sender vi den i posten.