Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Gjennom årets TV-aksjon skal regnskogen bevares for klodens klima, vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem.
 
Trenger bøssebærere
I Ringsaker er det nesten 500 bøssebærere som samler inn penger til TV-aksjonen hvert år. De fleste er foreldre og elever fra barneskolene i kommunen, men det er åpent for alle som har lyst å melde seg til tjeneste.
 
– Dersom noen blir forhindret fra å delta er det alltid fint å ha noen i reserve. Dess flere bøssebærere, dess kortere rute å gå for alle. Dette gir en mer effektiv aksjonsdag, sier Astrid Petersen Finneid, som er sekretær i komiteen. 
 
De som ønsker å være bøssebærere kan ta kontakt på tlf. 02025 eller på www.blimed.no.
 
Viktig for alle

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Regnskogfondet er en norsk organisasjon som jobber med regnskogbevaring i 11 land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Fondets prosjekter gjennomføres i nært samarbeid med menneskene som lever i og av regnskogen, og handler om å styrke deres bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser.