– Med flere undervisningstimer får elevene mulighet til å lære mer engelsk tidlig i skoleløpet og dette gir et godt grunnlag. De får også mulighet til å bruke språket oftere.  Det legges til rette for at lærerne kan legge opp til en språkopplæringen der en går mer i dybden, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.  

En gavepakning
Ved Stavsberg skole er de svært godt fornøyd med økningen av timetallet i småskolen. 

– Den ekstra timen i engelsk hver uke er en gavepakning til skolene. Flere timer til undervisning gjør det mulig å gå dypere til verks enn vi ellers kunne ha gjort, sier rektor Else Margrethe Holst. 

For å få best mulig utbytte av kommunens satsing på engelsk er det blant annet ansatt en ressurslærer i engelsk som både underviser enkelte klasser og veileder kollegaer på de andre trinnene i engelskundervisningen. På den måten drar skolen nytte av kompetansen hennes på alle trinn. 

Tidlig start
I Ringsaker introduseres barna for engelsk allerede i barnehagen. Else Margrethe Holst mener at dette gir barna et bedre utgangspunkt for videre læring når de kommer i førsteklasse.

– Inntrykket vårt er at de som har hatt engelsk i barnehagen virker tryggere i møtet med faget engelsk. De kjenner igjen ord og uttrykk som de har hørt før, og det virker som om barna har med seg noe i kofferten som gjør at de lettere tar til seg et nytt språk, sier hun.