Festforestillingen markerer nyåpningen av Moelvs storstue, og publikum vil få oppleve et variert utvalg fra Moelvs rike kulturliv. 

– Det er mye som skjer i Moelv, og vi synes dette er en fin mulighet til å få løftet frem noen av de lokale aktørene som bidrar til dette, sier Solbjørg Tveiten, leder for avdeling for allmennkultur. 

Stor bredde
På programmet står alt fra kor – og korpsmusikk, dans, teater, diktlesing og briljante vokalinnslag.
– Forestillingen blir i to avdelinger, og i pausen er det anledning til lett servering fra bygdekvinnelaget mens en kan nyte den nye fotoutstillingen fra Moelv Kameraklubb, sier Tveiten.