– For oss er dette starten på innføringen av ny teknologi. Med nettbrett i hjemmetjenesten kvitter vi oss med mye papir, våre ansatte får med seg mer opplysninger ut til brukerne og pasientsikkerheten blir bedre, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. 

Mer tid med brukeren
De ansatte i hjemmetjenesten starter arbeidsdagen med å logge seg på nettbrettet. Der ser de dagens gjøremål, og får journaler, dokumentasjon og beskjeder om brukerne de skal besøke. Under hjemmebesøkene er all informasjon tilgjengelig, også uten internettilgang. 

Hanne Svendsen er fagarbeider og verneombud, og får ikke fullrost nettbrettene.

– Nettbrettene gir oss mer tid sammen med brukeren. Vi kan kvittere og skrive rapporter i samarbeid med brukeren om de ønsker det. I tillegg sparer vi kjøretid fordi vi alltid har pasientopplysningene med oss. Tidligere måtte vi innom bo- og aktivitetssenteret når en trygghetsalarm gikk. Nå har vi alle opplysninger i nettbrettet og kan kjøre direkte, forteller Svendsen. 

Gjør det tryggere
100 nettbrett skal være i bruk av hjemmetjenesten i Ringsaker ved årsskiftet. Det jobbes også med en overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer. 

– De digitale trygghetsalarmene rulles ut i takt med Helsedirektoratets anbefalinger, og skal være på plass til våren. Dette åpner for ny digital teknologi, sier Sverre Rudjord. 

Noe av hensikten med innføringen av velferdsteknologi er å øke trygghetsfølelsen til brukere som bor hjemme. De ansatte i helse og omsorg erfarer at de fleste ønsker å bli boende hjemme. Ved hjelp av velferdsteknologi kan kommunen tilrettelegge for at de skal føle seg trygge og oppleve mestring.