Kampanjen handler ikke om hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite. Mange finner seg i alt for mye.

Håper det hjelper
Ordfører Anita Ihle Steen og politimester Tormod Bakke holdt appell til elevene, og politiets kampanjevideo ble vist som innledning til temaet. Kristine Fjeld, Malin Lunde Lindstad og Ane Kongssund ved Ringsaker videregående skole synes det er positivt at dette temaet tas opp.

– Det er veldig aktuelt og interessant, og det betyr mye. Det var ikke så mye fokus på dette før, men jeg føler at det er mer nå. Det er bra, sier Kristine Fjeld.

– Generelt synes jeg det har blitt mer fokus på ungdom og hva slags rettigheter vi har. Jeg håper flere tør å ta kontakt hvis de trenger hjelp etter at de har fått denne informasjonen, sier Ane Kongssund.   

Viktig å snakke om det
Representanter fra politiet og noen av kommunens fagpersoner fra barnevernet og ungdomskontakten, helsesøster samt kommunens SLT-koordinator var til stede for å prate med elevene om temaet. 

– Det er viktig å sette fokus på vold og trusler i kjæresteforhold. Undersøkelser viser at det er høye forekomster av vold i nære relasjoner, også blant ungdom, og det er viktig å bevisstgjøre ungdommene på at de må sette grenser og melde ifra. Vold er ingen privatsak, sier SLT-koordinator Ida Lillehovde van der Eynden.

Kampanjenettsiden er www.hvorlite.no. Her kan man finne mer informasjon, både om hva vold i nære relasjoner er og hvor man kan få hjelp hvis man utsettes for vold eller selv utøver vold mot andre.