Sammen med rådmann Jørn Strand og skoleleder Tone Strømberg fikk han komme inn i bygget som åpner til skolestart. 

– Elevene som får gå her er heldige, konstaterer elevrådslederen.

Selv starter han på ungdomsskolen neste år, men lover å komme innom på besøk. Resten av elevrådet gleder seg til de kan flytte inn. 

– Dette blir en ordentlig bra skole! 

Praktbygg
Den nye skolen har fleksible romløsninger. Bygget er fremtidsrettet og moderne, og teknologi vil gi nye undervisningsmuligheter. Blant annet vil hvert trinnrom få digitale tavler og dokumentkamera. Skolen vil ha eget datarom, bærbare pc-er og nettbrett, og store TV-skjermer som informasjonstavler. 

– Både foreldre, elever og vi i personalet ser frem til å få et moderne skolebygg tilpasset fremtidens behov. Her skal vi gjøre elevene klare for yrker som ikke finnes ennå, sier Tone Strømberg.

Elevene kan glede seg over et nytt uteområde med håndballbane, kunstgressbane, sykkelbane og aktivitetsområde med 60 meter løpebane, lekeapparater og akebakker.

– Elever, foreldre og ansatte på Mørkved har ventet lenge på ny skole. Det er godt å kunne slå fast at byggingen er i rute. Dette blir virkelig et praktbygg, sier rådmann Jørn Strand. 

Skolesatsing 
Mørkved skole er en av tre planlagte skoleutbygginger de neste årene. 

– Vi har høye ambisjoner for Ringsakerskolen. Vi gjør enorme investeringer i skolebygg. Fleksible og fremtidsrettede læringsarenaer som legger til rette for enda høyere læringsutbytte i Ringsakerskolen er helt avgjørende for vekst og utvikling i Ringsaker, sier rådmannen. 

Mørkved skole har en kostnadsramme på 180 millioner kroner og er dimensjonert for 325 elever. Totalt er skolen på 4.600 kvadratmeter.