Ti topper ble arrangert for sjette gangen i år, og til sammen er det nå gått 35.000 toppturer. 

– Det er vi veldig godt fornøyd med, sier folkehelsekoordinator Wenche Enge, som kan love at ti nye toppturer lanseres til våren.

Rekordstor deltakelse
I alt var det 1.200 som leverte inn turkort i år, og av disse hadde hele 700 gått alle turene. 

– Det er mye god folkehelse i det at så mange kommer seg ut på tur. Ekstra gledelig er det at 300 av de som har levert inn turkort er barn under 16 år, sier Enge. Og aldersspennet på turgåerne må kunne sies å være vidt; eldstemann var født i 1928, mens den yngste deltakeren ikke hadde fylt ett år ennå.

Under premieutdelingen ble det delt ut 23 ulike gavekort til turfolk. Randi Kongssund vant hovedpremien, som var en overnatting i en av tretopphyttene. Alle barn og unge under 16 år som hadde gått seks eller flere toppturer fikk i tillegg dagskort på Ankerskogen.

Jaktet på stolper
I år ble også stolpejakt innført for første gang, i et samarbeid mellom Ringsaker Orienteringsklubb og Ringsaker kommune. Totalt 20 stolper ble satt ut, ti i Moelv og ti i Brumunddal. Tiltaket har vært veldig populært, og 160 personer har vært på alle de 20 stolpene. Maria Moen, Tassen Maanum og Tobias Karlsen ble trukket ut som vinnerne av gavekort, mens ytterligere ti deltakere vant hvert sitt kompass.