Distriktslederen i Trygg Trafikk Hedmark roste barnehagen for arbeidet som legges ned i å lære barna trafikksikkerhet, både gjennom årsplaner og ved å ha trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.

Første trafikksikre barnehagen
– Gratulerer. I løpet av noen år skal alle barnehagene i kommunen være trafikksikre, dere var først ute og det fortjener en fest med boller og saft!, sier hun.

Hun påpekte at det å ha godkjenningen trafikksikker barnehage er en merkevare, det betyr ikke at man garanterer at det ikke skjer trafikkulykker. 

– Men det sier noe om at man prøver å luke ut farer og jobber etter en plan som har fokus på bedre trafikkforståelse og økt sikkerhet blant barna, personalet og foresatte. Jeg vil gi ekstra ros til barnehageleder Britt Merete Hval som er så positiv og god å samarbeide med. Ringsaker har jo en historie med mange trafikkulykker, så det å begynne tidlig for å skape gode holdninger i trafikken er veldig viktig, mener Marianne Mittet Solbraa. 

Tenker trafikksikkerhet
Barnehageleder Britt Merethe Hval sier at barnehagen har trafikksikkerhet som tema for alle, fra de minste barna til de eldste som nærmer seg skolestart. På barnehagens uteområde er det laget til med skilting og veimerking man finner igjen ute i trafikken, slik at barna kan øve på trafikksikkerhet inne i barnehagen også.

– Vi er veldig glad for samarbeidet vi har hatt med Trygg Trafikk. Vi har fått god hjelp underveis. Trygg Trafikk har også sponset bilputer til en maxitaxi i Brumunddal og en i Moelv, slik at vi kan reise trygt om vi skal kjøre med taxi. Det er vi veldig glade for, avslutter Hval.