I Familiens hus treffer man både helsestasjonen, avlastningssenteret, PP-tjenesten, psykisk helse og barnevernet. 

Bredt tilbud
Til sammen har de ulike aktørene en rekke tilbud for foreldre og barn, både lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle og tilbud som fås gjennom henvisning. Det som er unikt med lederteamet i Familiens hus er at man har tilbud på ulike nivå samlet.

– Styrken vår er at vi kjenner hverandres tilbud. Dermed finner vi lettere fram til gode løsninger for foreldre som tar kontakt, sier lederteamet i Familiens Hus. Samlingen av tilbudene gjør det også enklere for ansatte i barnehager og skoler å få oversikt over hva slags tilbud som finnes for foreldre som trenger det.

Ta kontakt
Lederteamet ønsker å oppfordre foreldre til å ta kontakt dersom de føler at foreldrerollen kan by på utfordringer. 

– Det kan dreie seg om helt konkrete problemstillinger i hverdagen, som det å få barn til å sitte i ro ved bordet, gå til ro om kvelden eller liknende. Helt vanlige utfordringer som de fleste kjenner seg igjen i, men som for enkelte utvikler seg til å bli mer krevende. Ofte ser vi at det er veldig lite som skal til for å bedre situasjonen i mange familier, sier de.