Ungdommens kommunestyre er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Ringsaker.

Valg
På agendaen for dagen sto valg av ordfører og varaordfører. Etter at de fem kandidatene hadde fortalt litt om seg selv og hvorfor de ønsket å stille som ordfører ble valget gjort. Hedda Børkesveen Svenkerud fra 10. trinn ved Brumunddal ungdomsskole ble valgt som ordfører, mens Thomas M. Skyberg fra 9. trinn ved Moelv ungdomsskole ble valgt som varaordfører. 

I arbeidsutvalget sitter Elias Idrupsen, Gina Simensen, Andreas Olstad Evensen, Iris Amalie Andreasen og Emil Tålesen.
Alle ungdomsskolene er representert i UKS, og representantene er:

Brumunddal ungdomsskole:     
Hedda Børkesveen Svenkerud
Peder Nannestad
Andreas Olstad Evensen
Marte Holmen

Brøttum ungdomsskole:    
Erik Freng
Eskil Strand
Lill-Wenche Eriksen
Iris Amalie Andreasen

Furnes ungdomsskole:        
Ida Benjaminsen
Elias Idrupsen
Nina Knutsen
Even Jørstad

Moelv ungdomsskole:        
Ingjerd E. Magaard
Thomas M. Skyberg
Gina Simensen
Håvar B. Rasmussen

Nes ungdomsskole:        
Malin Frydenlund Lillekjendlie
Ine Anastasia Ekeberg Bodin
Emil Tålesen
Peder Eugen Porsvik