– Takket være mange år med god økonomisk styring og årlige effektiviseringstiltak, kan vi presentere et budsjett som kombinerer tiltak for ytterligere vekst og utvikling med en styrking av velferdstjenestene. Det blir ingen store kutt i Ringsaker. Vi holder stø kurs, sier rådmann Jørn Strand. 
 
Mer til velferd
Budsjettet legger opp til en gjennomgående styrking av velferdstjenestene. Blant annet fremskyndes avviklingen av dobbeltrom på Brumunddal bo- og aktivitetssenter fra 1. juli til 1. januar 2016. 

– I tillegg styrkes driftsbudsjettet til sosiale tjenester og barnevern, og den faste bemanningen i omsorgsdistriktene økes, sier assisterende rådmann Espen Hvalby. 
 
Milliardinvestering
Det gjennomføres store investeringer i hele kommunen, både i infrastruktur og bygg. Totalt investeres det over 1,6 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Investeringer i utbygging og rehabilitering av skolebygg er det klart største grepet. Rådmannen varsler at nåværende investeringsnivå ikke kan videreføres. 
 
– Etter byggingen av Stavsberg skole må det komme en investeringspause. Deretter kan vi prioritere videre utbygging innenfor et investeringsbudsjett som etableres på et lavere nivå enn dagens, mener Jørn Strand. 
 
Mulighetenes tid
Alt i alt leverer rådmannen et budsjett uten dramatikk og store bølger. 
 
– Strategien for vekst og utvikling står fast. Ringsaker kommune må fortsatt posisjonere seg for vekst. Dette gjøres blant annet gjennom tilrettelegging av tomter, byutvikling, infrastruktur, næringsutvikling, satsing på oppvekst, arrangementer og markedsføring. For Ringsaker er det mulighetenes tid, det er tid for handling, sier rådmannen.