Utbyggingen av Garveriparken vil strekke seg over flere år.

I år har rockeverkstedet og den tilhørende muren mot Møllergata blitt revet. Skateanlegget er flyttet til området ved rockeverkstedet, og er nå godt synlig. Skateanlegget nærmer seg ferdig opparbeidet, skateelementer er bestilt og anlegget kan tas i bruk til våren. 

– I 2016 skal vi bygge lekeplass med sitteplasser og utegrill, og i 2017 legger vi om Brugsvegen slik at større deler av Garveriparken skjermes for trafikk, forteller teknisk sjef Per Even Johansen. 

I tillegg skal sandbanen utvides med internasjonale mål i 2017, og en fontene skal etableres ved frivillighetssentralen i 2018. 

Del av et stort løft
Kommunen har de siste årene gjort store grep i Moelv. Gatenett, infrastruktur og stasjonsområdet er utbedret. Nå er målet at Garveriparken skal bli et attraktivt sted med større bruk enn i dag. 

– Garveriparken vil bli en mer attraktiv, innholdsrik og innbydende park. Den blir en stimulans til videre vekst i Moelv, mener rådmann Jørn Strand. 

I arbeidet med parken har medvirkning og involvering stått sentralt. 

– Folk har fått komme med innspill til parken og innholdet. Det har vært en god prosess, forteller Erik Slaatsveen i Moelv Idé og næringsforum, som har vært aktiv i prosessen. 

Utbyggingen i Garveriparken har et budsjett på 11 millioner kroner.