– Vi vil oppfordre alle til å bytte batterier i røykvarsleren og montere røykvarsler på alle soverom, sier Tommy Simensen i Ringsaker brannvesen. 

Røykvarslere som smelter
Brannvesenet har den siste tiden fått flere henvendelser om røykvarselere som smelter eller blir defekte av varmgang. 

– Dette skyldes ofte at batteriet blir satt i feil vei. Det er meget viktig å sjekke at pluss og minus stemmer med polene i røykvarsleren, ellers kan det bli kortslutning. Tegnene for pluss og minus kan være veldig utydelige, så det er fort gjort å montere batteriet feil, sier Simensen. 

Røykvarslerene dette gjelder er av samme type, men har ulike navn. Direktetoratet for byggkvalitet har stanset salget av enkelte røykvarslere. Liste over disse finner du her.

Ringsaker brannvesen har stand både i Moelv og Brumunddal i dag i forbindelse med Røykvarslerens Dag.