– Det er en kontinuerlig og viktig jobb å gi nok informasjon om situasjonen. Verden banker ikke bare på døra til Norge. Den har kommet. Og den har kommet til Ringsaker, sa ordfører Anita Ihle Steen da hun åpnet møtet. 

Færre asylsøkere
Regiondirektør i UDI, Siv Kjelstrup, kunne fortelle om nedgang i antall asylsøkere fra uke 47. 

– Vi kan spekulere i årsakene, men det er kaldere i Europa og vanskeligere å ta seg over Middelhavet. I tillegg ser vi at det velges andre fluktruter, og at det er innført grensekontroll i Norge og våre naboland. Tilstrømningen over Storskog har stoppet helt opp, sa Kjelstrup. 

Regiondirektøren sier UDI er usikre på hva som kan forventes i 2016, men at de jobber for å ha en tilstrekkelig beredskap. 

– Det er viktig at vi raskt får bosatt de som har fått innvilget opphold. Fra januar til november i år har 75 prosent av asylsøkerne fått søknadene sin innvilget, sa Kjelstrup. 

Tre mottak
Driverne av Tingnes avlastningstransitt, omsorgssenteret på Bjørkhol og det kommende mottaket i Brumund fortalte hvordan de jobber. 

På Tingnes gikk de fra å være et akuttmottak til en avlastningstransitt 23. november. Per i dag har transittmottaket 96 beboere der majoriteten er gutter på 15 -16 år fra Afghanistan. 

– Med gode rutiner og tydelige grenser gir vi ungdommene en trygg og forutsigbar hverdag, sa aktivitetsleder Tove Lund.

På Brumund venter de 40 enslige mindreårige asylsøkere fra 7. januar, mens det på Bjørkhol er 15 barn mellom 10 og 17 år. 

Tett samarbeid
Lensmann Terje Krogstad snakket om politiets rolle ovenfor mottakene. 

– Det er fire ting vi anser som viktige. Det er bemanning og voksentetthet, aktivitet, god informasjon til asylsøkerne når de kommer og tett samarbeid mellom mottakene og politiet, sa Krogstad. 

I samarbeid med berørte aktører har de gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for etableringen av mottaket i Brumund. 

– Vår erfaring er at det er lite lovbrudd på mottakene. Det blir en endring å få et asylmottak i Brumund, men det kan også være endring til det positive, sa lensmann. 

Skole- og helsetjenester
Kommunalsjefene Anne Kari Thorsrud og Sverre Rudjord orienterte om kommunens tjenester ovenfor mottakene. Kommunen gir grunnskoleopplæring til alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder, samt opplæring i fag som trengs for å få fullført grunnskoleopplæringen for voksne. 

Kommunen gir også helsetjenester som helseundersøkelse, alminnelig vaksinering og psykososial oppfølging. Både undervisning og helsetjenester dekkes via ekstra tilskudd fra staten. 

Bosetting av flyktninger
Assisterende rådmann Espen Hvalby avsluttet informasjonsmøtet med å informere om bosetting av flyktninger.

– Som nevnt av UDI får cirka 75 prosent innvilget opphold i Norge. Da er det kommunens oppgave å bosette og integrere. De fleste flyktninger bosettes i kommunale boliger. Behovet for flere boligerer dekkes ved kjøp og bygging av boliger, samt samarbeid med næringsaktører om bygging av utleieboliger og inngåelse av tilvisningsavtaler, sa Hvalby. 

Etter tildeling av bolig gjennomføres en bolig- og innbyggerskole for alle nybosatte flyktninger. De har også rett og plikt til å delta på et introduksjonsprogram.

Her finner du fakta om asylsøkersituasjonen.