Innen søknadsfrist som var 1. november var det kommet inn seks søknader. Til grunn for fordelingen ligger retningslinjer for UKS midler.

Disse organisasjonene får midler fra ungdommens kommunestyre i år:

  • Brumunddal jente- og guttemusikk får 23.000 til lyddempende materiale til bruk i øvingsrom og en sosial sammenkomst for rekruttering av nye medlemmer.
  • Ringsaker Røde Kors får 13.000 til akuttmottaket på Grande. Støtten skal gå til utstyr til hallaktiviteter.
  • Falken 4H får 10.000 til sand i volleyballbane.
  • Ringsaker bygdeungdomslag får 9.000 til støtte i organisasjonsopplæring.
  • Ringsaker Montesorriskole får 7.000 til huskestativ.