– Dette er en stor dag for Ringsaker kommune, for Moelv og ikke minst for alle de ungene som skal ta dette anlegget i bruk, sier ordfører Anita Ihle Steen. Den kompakte, men romslige skolen skal skape en god følelse av samhold og korte interne avstander.

Største byggeprosjekt
Nye Moelv skole bygges for 440 elever og nesten 60 ansatte. Bruttoarealet på skolen er 6.000 kvadratmeter. Med en total prosjektkostnad på 258 millioner kroner er dette det desidert største byggeprosjektet Ringsaker kommune har hatt. 

Regner en med arbeidet med ny infrastruktur, ombygging og rehabilitering av Moelvhallen, bygging av svømmebasseng og den nylig avsluttede rehabiliteringen av Moelv kulturhus vil kommunen i løpet av de neste årene investere over 400 millioner kroner i og rundt nye Moelv skole.

– Dette er første trinn i å utvikle hele kvartalet til et flott nytt samlingspunkt i Moelv, med gode lekemuligheter for barn og unge. Med både ny barneskole, eksisterende ungdomskole, nyoppusset kulturhus, rehabilitert flerbrukshall og ny svømmehall tett samlet, vil dette bli et sted for hele nordre Ringsaker å bruke både til læring, kulturliv, idrett, lek og fest, sier Ihle Steen.

Spennende bygg
Skolen er en kombinasjon av en kompakt hestesko i tre etasjer som vil romme alle elevarealer, og et sidebygg over to etasjer som erstatter hovedlåven på Mo Gård. Sidebygget vil inneholde lærernes arbeidsplasser, personalrom og kontorarealer. I tillegg ligger forsterket enhet med plass til 15 elever i første etasje. 

Samspillsentreprenør er Syljuaasen AS.