– Vi har lenge prata om at vi ønsket å etablere et gratis, utendørs treningstilbud som er tilgjengelig for alle. Godt hjulpet av midler fra Kreftforeningen blir dette nå en realitet, sier Line Kongssund, avdelingsleder på Kultur.

Lavterskel
Aktivitetsparken skal ligge rett ovenfor bebyggelsen i Industrigata, like nedenfor brua i Sveumvegen. 

– Det er mange skoler og barnehager rundt her. Det er bynært, og mange som passerer på vei langs elvepromenaden. Apparatene her er uten bevegelige deler, og de skal være lette å ta i bruk hele året. Selve apparatene er i tre, og vil gli fint inn i miljøet langs elva, sier folkehelsekoordinator Wenche Enge. Selve aktivitetsparken skal bli universelt utformet, slik at alle får lett tilgang til den. 

Fikk tilskudd
Kreftforeningen deler årlig ut midler til utendørs aktivitetsparker. I år var det totalt 91 søknader som kom inn, og Ringsaker kommune var en av sju kommuner som fikk innvilget sin søknad.

– Vi ble tildelt kr. 100.000,- til dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom kulturenheten og parkavdelingen ved teknisk drift, sier Line Kongssund.