– Dette er mulig fordi jeg har dyktige ansatte som forvalter sitt pedagogiske virke på en meget god måte, sier skoleleder Gerd Elin Borgen. 

Det er 10 kriterier som ligger til grunn for sertifiseringen som dysleksivennlig skole. For å bli sertifisert må skolen sende en søknad til Dysleksi Norge som redegjør for hvordan skolen arbeider med hvert av de 10 kriteriene.

Les mer om Dysleksivennlig skole på dysleksiforbundet.no