Lærer Kari Irene Nærlie snakker sakte og bruker korte setninger. De studerer jordkloden og finner Afghanistan, hjemlandet til guttene. 

– Her er Afghanistan, sier hun. Guttene gjentar etter henne.

I starten er det ren norskundervisning. Først og fremst muntlig. Etter hvert fyller de på med naturfag, samfunnsfag og matematikk. Målet er at elevene skal få det grunnlaget de trenger for å starte med grunnskoleopplæring.