Rundt 160 fremmøtte fikk et innblikk i «Myskja-filosofien». Blant deltakerne var representanter fra flere frivillige lag og foreninger, fra barnehager og skoler, og fra helse og omsorg. 

Eksempler
Myskjas forskning viser at man gjennom bruk av musikk i samhandlingen med personer med for eksempel demens lettere løser eventuelle konflikter i hverdagen. Ved bruk av eksempelvideoer viste Myskja at dersom man finner frem til den rette musikken for den enkelte kan man oppnå et høyere funksjonsnivå enn det personen ellers har. 
Dette gjør hverdagen enklere både for den det gjelder, og for de ansatte som tar seg av dem. Man ser at pasienter som ellers ikke lenger har noe språk plutselig synger med på gamle, kjente sanger. 

– Min visjon er at vi med individualisert musikkbehandling klarer å nå inn like presist som i nevrokirurgien, sa Audun Myskja i sitt foredrag.   

Ønsker samarbeid
Det var Myskjagruppa, bestående av 18 sykepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører i Ringsaker kommune, som arrangerte fagdagen.

– Vi ønsker å legge grunnlaget for et strukturert, tverrfaglig samarbeid mellom helse og omsorg, skoler, barnehager og frivillige organisasjoner. Vi ser mange fordeler av å få mer aktivitet i avdelingene. Gjennom kontakt med skoler og barnehager får vi en positiv relasjon mellom generasjoner, mener Vibeke Børkesveen, en av initiativtakerne i prosjektgruppa for fagdagen.