Ansatte og ledere fra barnehage, skole, helsestasjon, PPT og barnevern har deltatt på fagdagene. De har fått grunnleggende kunnskap om psykisk helse – røde og grønne tanker, følelser og hjelpehånda.

 – Gjennom psykologisk førstehjelp har nå barnehagen, skolen, helsestasjonen, barnevernet og PP-tjenesten et felles verktøy i arbeidet med barn og unge, og gode verktøy for at barn og unge selv skal takle vanskelige situasjoner og tanker, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.