Innholdet for dagen var utarbeidet i samarbeid mellom rektorene i Ringsaker, skoleeier i Ringsaker og ledelsen ved Ringsaker videregående skole.
 
– Hedmark fylkeskommune og Ringsaker kommune har i flere år samarbeidet på skoleeier- og skoleledernivå. Nå er tiden inne for å utvide samarbeidet. Skal flere elever fullføre og bestå videregående opplæring med fagbrev eller studiekompetanse, må vi samarbeide om elevens læring, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Vellykket dag
Omlag 500 lærere fra videregående og ungdomsskolen deltok. Jarl Inge Wærness fra Conexus hadde det faglige ansvaret, og greide med faglig tyngde og entusiasme å fange salens absolutte oppmerksomhet. Ved målrettet bruk av relevant tallmateriale og nyere pedagogisk forskning utfordret han alle lærerne på problemstillinger de møter i hverdagen. Hva fører til gode resultater og hvorfor mister elevene motivasjonen?
 
Alle lærerne hadde fått i oppgave å forberede seg på erfaringsdeling innenfor to områder, og grupper var satt sammen på tvers av skoler. 

– Dette må vi gjøre mer av, var konklusjonen i salen.