Trialområdet ligger i mjøskanten ved  Nils Amblis veg 1A, og tilbudet er gratis og åpent for alle mellom 13 og 18 år.
 
– På mandager vil det være åpent for kveldskjøring for ungdom mellom kl. 17.00 og 21.00, forteller fritidsklubbleder Frederik Lervåg. 
 
Det vil også være anledning for skolene til å benytte trialområdet til utvalgte grupper på onsdager.
 
– Vi håper mange kommer og tar i bruk tilbudet, sier Lervåg.